Укртауер та Life :) – початок співпраці

УкрТАУЕР підписав з компанією Астеліт договір про надання антеномісць на баштових спорудах. Наразі Астеліт буде розміщатися на вишках УкрТАУЕР, які будуть споруджені згідно із планом розвитку Астеліту, при цьому розміщення буде здіснюватися на правах оренди.